Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 7 maj 2013


Dag:
Tisdag den 7 maj 2013
Tid:
12:00
Plats:
Jakobsbergs Akademiska vårdcentral, Jakobsberg

Dagordning

 • 1.

  Öppnande av mötet och upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

 • 5.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökan från Sollentuna Specialistklinik AB angående operationsverksamhet

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

Informationsärenden

 • 8.

  Avtal om sprututbyte med mera

 • 9.

  Utveckling av vårdval primärvårdsrehabilitering

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor