Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 17 augusti 2011

Dag:
Onsdag den 17 augusti 2011
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 4.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 2. 5.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 6.
  Förslag till förtida upphörande av Kringlans barnavårdscentral i Södertälje
 4. 7.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering

Informationsärenden

 1. 8.
  Tandhälsorapport 2010
 2. 9.
  Vårdkostnader per kommun
 3. 10.
  Information om Strama Stockholm (rådgivande organ för antibiotikaanvändning)
 4. 11.
  Uppföljning av hjälpmedelsverksamhet, primärvårdsrehabilitering och habilitering 2010
 5. 12.
  Förvaltningen informerar
 6. 13.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 7. 14.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 8. 15.
  Övriga frågor