Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 11 december 2012

Dag:
Tisdag den 11 december 2012
Tid:
14.00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Uppföljning av handlingsplan 2012

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och fotsjukvård
 2. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom avancerad sjukvård i hemmet
 3. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom specialiserad sjukgymnastik
 4. 8.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom logopedi

Informationsärenden

 1. 9.
  Information om Centrum för psykiatriforskning (CPF) och kunskapsutvecklingen för psykiatrin i länet
 2. 10.
  Förvaltningen informerar
 3. 11.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 4. 12.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 5. 13.
  Övriga frågor