Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 2 oktober 2012

Dag:
Tisdag den 2 oktober 2012
Tid:
14.00
Plats:
Konferensrum Melker, Psykiatricentrum, Södertälje sjukhus

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 4.
  Årsredovisningar 2011 för samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå två ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård samt en ansökan inom vårdvalsområdet barnavårdscentral
 2. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 3. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom hudsjukvård

Informationsärenden

 1. 8.
  Uppföljning av psykiatrisk vård för vuxna 2011 i södra länet (denna uppföljning avser resterande delar av södra länet då uppföljningen avseende Södertälje presenterades i sjukvårdsstyrelsen 11/9
 2. 9.
  Förvaltningen informerar
 3. 10.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 4. 11.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 5. 12.
  Övriga frågor