Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 6 september 2011

Dag:
Tisdag den 6 september 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 4.
  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om kartläggning av läkarkompetens och psykosocialt stöd
 2. 5.
  Förslag till godkännande av auktorisering för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för barnhälsovård, förslag till villkorligt godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt förslag till avslag av ansökan om auktorisation av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 4. 7.
  Godkännande av auktorisationer inom primär hörselrehabilitering
 5. 8.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtal för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 6. 9.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtalet med Åkermyntans vårdcentral avseende fotsjukvård
 7. 10.
  Förslag till förtida upphörande av husläkarmottagning (Sekretess)
 8. 11.
  Förslag till beslut om att inleda och inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 9. 12.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 13.
  Uppföljning av rehabilitering, habilitering, hjälpmedel
 2. 14.
  Uppföljning av barn- och ungdomspsykiatri
 3. 15.
  Övriga frågor