Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 12 oktober 2011

Dag:
Onsdag den 12 oktober 2011
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 4.
  Förslag till godkännande av auktorisering för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 5.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för BVC, godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård, avslag av ansökan om husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, avslag av ansökan om MVC och BVC samt avslag av ansökan om auktorisation för fotsjukvård
 3. 6.
  Godkännande av auktorisationer inom primär hörselrehabilitering
 4. 7.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Finskt Äldrecentrum (Örbydoktorn)
 5. 8.
  Förslag till beslut om att inleda och inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 6. 9.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 10.
  Tandhälsorapport 2010
 2. 11.
  Uppföljning av hjälpmedel
 3. 12.
  Uppföljning av barn- och ungdomspsykiatri
 4. 13.
  Övriga frågor