Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 5 mars 2013


Dag:
Tisdag den 5 mars 2013
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 • 4.

  Förslag att enligt lag om läkarvårdsersättning teckna samverkansavtal efter förf arande om ersättningsetablering (Sekretess)

 • 5.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem avslå ansökningar inom vårdvalsområdet planerad specialiserad rehabilitering inom området neurologi

 • 6.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiser ad sjukgymnastik samt logopedi

 • 7.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökan inom gynekologi, ögonsjukvård och öron- , näs- och halssjukvård

 • 8.

  Yttrande över motion 2012:73 från Thomas Rudin (S), Kommunstyrelsen Stockholm stad , om anmälningar av sexualbrott

Informationsärenden

 • 9.

  Geriatrik

  - uppföljning av geriatrik och läkarinsatser i SÄBO 2012
  - vårdkarta för geriatriken utifrån framtidens hälso- och sjukvård
  - avtal om geriatrisk vård inom Stockholms stad och Ekerö

 • 10.

  Information om fibromyalgi

 • 11.

  Övriga frågor