Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 22 oktober 2012

Dag:
Måndag den 22 oktober 2012
Tid:
16:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 2. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad palliativ vård
 3. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård
 4. 6.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av vårdvalsavtal om specialiserad gynekologisk vård
 5. 7.
  Avtal om läkarinsatser i särskilda boenden för äldre efter omval
 6. 8.
  Övriga frågor