Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 14 mars 2013


Dag:
Torsdag den 14 mars 2013
Tid:
15:40
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet logopedi

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom specialiserad ögonsjukvård

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn - och ungdomstandvård

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av vårdavtal inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 8.

  Övriga frågor