Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 29 januari 2013


Dag:
Tisdag den 29 januari 2013
Tid:
16:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihe tssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik och logopedi

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihe tssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområde barn- och ungdomstandvård

 • 5.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende allmän barn- och ungdomstandvård

 • 6.

  Övriga frågor