Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 22 oktober 2012

Dag:
Tisdag den 22 oktober 2012
Tid:
16:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomstandvård
 5. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 6. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 7. 7.
  Avtal med Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning om Gullmarsplans Ungdomsmottagning
 8. 8.
  Förslag att godkänna förtida upphöra nde av avtal inom vårdvalsområdena barnavårdcentral och barnmorskemottagning/mödravårdscentral
 9. 9.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre efter omval
 10. 10.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad palliativ vård
 11. 11.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan respektive avslå två ansökningar inom vårdvalsområdena fotsjukvård och husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 12. 12.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom ögonsjukvård och hud
 13. 13.
  Övriga frågor