Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 7 juni 2011

Dag:
Tisdag den 7 juni 2011
Tid:
16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 4.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, barnhälsovård, mödrahälsovård, logopedi samt mottagning för fotsjukvård
 5. 5.
  Förslag till förtida upphörande av Ultraljudsbarnmorskornas MVCavtal och auktorisation
 6. 6.
  Förtida upphörande av avtal samt nytecknande av avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre
 7. 7.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 8. 8.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) (Sekretess)
 9. 9.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård