Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 17 augusti 2011

Dag:
Onsdag den 17 augusti 2011
Tid:
16:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 4.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, barnhälsovård, mödrahälsovård, logopedi samt mottagning för fotsjukvård
 5. 5.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtal för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 6. 6.
  Förslag till förtida upphörande av Storkens mödravårdscentral i Kista
 7. 7.
  Förslag till förtida upphörande av logopedavtal och auktorisation
 8. 8.
  Förslag till beslut om att inleda och inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 9. 9.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 10. 10.
  Förtida upphörande av avtal angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård vid Telefonplans husläkarmottagning