Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 6 september 2011

Dag:
Tisdag den 6 september 2011
Tid:
16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Svar på skrivelse (S) om kartläggning av läkarkompetens och psykosocialt stöd
 4. 4.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 5. 5.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för barnhälsovård, förslag till villkorligt godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt förslag till avslag av ansökan om auktorisation av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 6. 6.
  Godkännande av auktorisationer inom primär hörselrehabilitering
 7. 7.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtal för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 8. 8.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtalet med Åkermyntans vårdcentral avseende fotvård
 9. 9.
  Förslag till förtida upphörande av husläkarmottagning (Sekretess)
 10. 10.
  Förslag till beslut om att inleda och inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 11. 11.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)