Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 7 november 2011

Dag:
Måndag den 7 november 2011
Tid:
17:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förslag att godkänna vårdgivare inom somatisk specialistvård
 4. 4.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för barnhälsovård, mottagning för logopedverksamhet och, förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av läkarinsatser i särskilt boende för äldre samt förslag till avslag av två ansökningar om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 5. 5.
  Förslag till godkännande av auktorisering för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 6. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av tandregleringsvård för barn och ungdomar
 7. 7.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtal för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 8. 8.
  Förslag till beslut om att inleda och inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 9. 9.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 10. 10.
  Övriga frågor