Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 7 december 2011

Dag:
Onsdag den 7 december 2011
Tid:
16:30
Plats:
Mötesrum Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Hantverkargatan 11 B, Stockholm

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förslag till godkännande av auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 4.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation samt villkorat godkännande om auktorisation av mottagningar för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, godkännande av mottagning för logopedverksamhet och godkännande av verksamhet för fotsjukvård
 5. 5.
  Förslag till godkännande av vårdgivare inom somatisk specialistvård
 6. 6.
  Godkännande av auktorisationer inom primär hörselrehabilitering
 7. 7.
  Förslag till upphörande av Munsö husläkarmottagning
 8. 8.
  Förslag till förtida upphörande av BVC-avtal och auktorisation gällande BVC Munsö (Munsö husläkarmottagning)
 9. 9.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtalet Vanjas medicinska fotvård
 10. 10.
  Förtida upphörande av Hjorthagens vårdcentral och ombildning till filial
 11. 11.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 12. 12.
  Övriga frågor