Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 1 februari 2012

Dag:
Onsdag den 1 februari 2012
Tid:
16:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 4.
  Förslag att godkänna begäran om förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom barn- och ungdomstandvård
 5. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar från sökanden inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård respektive fotsjukvård
 6. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar från vårdgivare inom primär hörselrehabilitering
 7. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna vårdgivare inom hudsjukvård och ögonsjukvård
 8. 8.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 9. 9.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 10. 10.
  Förslag till uppsägning av vårdavtal om husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och om logopedverksamheter
 11. 11.
  Avtal om specialiserad palliativ slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), basgeriatrisk vård och MRSA-vård m.m. för befolkningen i centrala Stockholm
 12. 12.
  Övriga frågor