Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 15 oktober 2013


Dag:
Tisdag den 15 oktober 2013
Tid:
16:20
Plats:
Husby Akalla vårdcentral, Sibeliusgången 20 a, Kista

Dagordning

  • 1.

    Val av justerare

  • 2.

    Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

  • 3.

    Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik och logopedi

  • 4.

    Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi och öron-, näs- och halssjukvård

  • 5.

    Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  • 6.

    Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

  • 7.

    Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  • 8.

    Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  • 9.

    Övriga frågor