Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sjukvårdsberedning Syd (2003-2006)


Sammanträden per år

2006 | 2005 | 2004

Sammanträde den 30 november 2004

Konferensrum Åblad, Beställarkontor Vård, Olivecronasväg 5, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 9 november 2004

Konferensrum Johan Gustav Vasa Hemmet, pl 5, Beställarkontor vård, Olivecronas väg 5, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 21 oktober 2004

Gula Salen i Huddinge Folkets Hus, Huddinge Centrum


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 21 september 2004

Konferensrum Johan, Gustav Vasa hemmet, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 25 augusti 2004

Konferensrum Åblad


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 14 juni 2004

Flemingsbergs Gård


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 18 maj 2004

Beställaravdelning Söder, Sabbatsberg, Konferensrum Johan


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 20 april 2004

Flemingsbergs Gård


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 16 mars 2004

Huddinge Folkets Hus, Huddinge Centrum


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 24 februari 2004

Konferensrum Trekronan, Olivecronas väg 7, vån 4, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sidor