Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sjukvårdsberedning Syd (2003-2006)


Sammanträden per år

2006 | 2005 | 2004

Sammanträde den 8 december 2005

Salmerska byggnaden, Rotemannavägen 22, Alby


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 1 november 2005

Konferensrummet Johan, Beställare Vård, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 20 september 2005

Konferensrummet Johan, Beställare Vård, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 24 augusti 2005

Josabethsalen, Beställare Vård, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 20 juni 2005

Konferensrummet Johan, Beställare Vård, Avdelningen för närsjukvård södra länet, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 3 maj 2005

Konferensrummet Johan, Beställare Vård, Avdelningen för närsjukvård södra länet, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 29 mars 2005

Konferensrum Johan, Avdelningen för närsjukvård södra länet, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den XX februari 2005 EXEMPEL

Näsby slott. Täby


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den XX februari 2005 EXEMPEL

Näsby slott. Täby


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 1 februari 2005

Konferensrum Johan, Gustav Vasahemmet Beställarkontor Vård, Olivecronas väg 5, 5 tr, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sidor