Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sjukvårdsberedning Syd (2003-2006)


Sammanträden per år

2006 | 2005 | 2004

Sammanträde den 29 mars 2005

Konferensrum Johan, Avdelningen för närsjukvård södra länet, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den XX februari 2005 EXEMPEL

Näsby slott. Täby


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den XX februari 2005 EXEMPEL

Näsby slott. Täby


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 1 februari 2005

Konferensrum Johan, Gustav Vasahemmet Beställarkontor Vård, Olivecronas väg 5, 5 tr, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 11 januari 2005

Josabethsalen, Beställarkontor vård, Olivecronas väg 5, nb, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 30 november 2004

Konferensrum Åblad, Beställarkontor Vård, Olivecronasväg 5, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 9 november 2004

Konferensrum Johan Gustav Vasa Hemmet, pl 5, Beställarkontor vård, Olivecronas väg 5, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 21 oktober 2004

Gula Salen i Huddinge Folkets Hus, Huddinge Centrum


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 21 september 2004

Konferensrum Johan, Gustav Vasa hemmet, Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 25 augusti 2004

Konferensrum Åblad


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sidor