Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)

Hälso-och sjukvårdsutskottet var fram till december 2006 ett utskott under landstingsstyrelsen med uppgift att ta fram ett förslag till budget för hälso- och sjukvården och utifrån de av fullmäktige fastställda ekonomiska ramarna beställa vård inklusive tandvård åt befolkningen.

Hälso- och sjukvårdsutskottet hade fem medicinska programberedningar samt nio geografiska beredningar, grupper av politiker som ska arbeta utifrån befolkningens perspektiv inom sitt geografiska område och med frågor som rör närsjukvården.


Sammanträden per år

2006 | 2005 | 2004 | 2003

Sammanträde den 18 april 2006

Tvättbrädan, Landstingshustomten


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 28 mars 2006

Roslagssalen, landstingshuset


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 21 februari 2006

Näsby slott, Täby


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 16 februari 2006

Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Mälarsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 31 januari 2006

Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Mälarsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 6 december 2005

Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Gjörwellsalen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.

Sammanträde den 16 november 2005

Södertörnssalen, landstingshuset


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 15 november 2005

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 18 oktober 2005

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokolet från mötet

Sidor