Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)

Hälso-och sjukvårdsutskottet var fram till december 2006 ett utskott under landstingsstyrelsen med uppgift att ta fram ett förslag till budget för hälso- och sjukvården och utifrån de av fullmäktige fastställda ekonomiska ramarna beställa vård inklusive tandvård åt befolkningen.

Hälso- och sjukvårdsutskottet hade fem medicinska programberedningar samt nio geografiska beredningar, grupper av politiker som ska arbeta utifrån befolkningens perspektiv inom sitt geografiska område och med frågor som rör närsjukvården.


Sammanträden per år

2006 | 2005 | 2004 | 2003

Sammanträde den 30 mars 2005

Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Gjörwellsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträdande den 15 mars 2005

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 15/16 februari 2005

Näsby slott, Täby


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 15 februari 2005

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här frinns protokollet från mötet

Sammanträde den 25 januari 2005

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 20 januari 2005

Roslagssalen, landstingshuset


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 7 december 2004

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 30 november 2004

Gråzonen, Beställaravdelning Norr, Sabbatsbergs sjukhus


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 16 november 2004

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 9 november 2004

Roslagssalen, landstingshuset


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sidor