Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsutskottet (2003-2006)

Hälso-och sjukvårdsutskottet var fram till december 2006 ett utskott under landstingsstyrelsen med uppgift att ta fram ett förslag till budget för hälso- och sjukvården och utifrån de av fullmäktige fastställda ekonomiska ramarna beställa vård inklusive tandvård åt befolkningen.

Hälso- och sjukvårdsutskottet hade fem medicinska programberedningar samt nio geografiska beredningar, grupper av politiker som ska arbeta utifrån befolkningens perspektiv inom sitt geografiska område och med frågor som rör närsjukvården.


Sammanträden per år

2006 | 2005 | 2004 | 2003

Sammanträde den 4 november 2003

Sfären konferens, Solna


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 21 oktober 2003

Sabbatsberg


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 14 oktober 2003

Sfären konferens, Solna


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 23 september 2003

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 16 september 2003

Sfären konferens, Solna


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 2 september 2003

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokol

Här finns protokollet från mötet

Sammanträde den 20 augusti 2003

Danderyds sjukhus, styrelserummet,hus 38, plan 1


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 17 juni 2003

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokolletf rån mötet

Sammanträde den 16 juni 2003

Sfären konferens, Bockholmsvägen1, Stocksundstorp


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet

Sammanträde den 2 juni 2003

Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet

Sidor