Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Fastighets- och investeringsberedningen

Fastighets- och investeringsberedningen berededde övergripande fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor. Beredningen ansvarade också för att bereda förslag till vad som ska benämnas som ”strategiska fastigheter”. Beredningen upphörde den 1 mars 2013, då investeringsfrågor och fastighetsstrategiska frågor flyttades över till arbetsutskottet. Från den 1 januari 2015 inrättades fastighets- och investeringsberedningen på nytt.


Sammanträden per år


Sidor