Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 maj 2010 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 18 maj 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 18 maj 2010
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

  1. 1.
    1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

  1. 5.
    Bidragsutredning 2009 – utredning om bidrag till ideella organisationer, pensionärsorganisationer och organisatio-ner som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms länLS 0901-0047Landstingsrådsberednings skrivelse
    Bidragsutredningen
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Underbilaga 1, SLL:s nuvarande arbetsprocess för bidragsfördelning till ideella organisationer
    Underbilaga 2,
    Riktlinjer
  2. 6.
    Markförorening i anslutning till f.d. Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29 i Salems kommunLS 1003-0326Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Locum AB:s kostnadsberäkning
  3. 7.
  4. 8.
  5. 9.
  6. 10.
    Månadsbokslut för mars 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1004-0370Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Månadsbokslut för mars 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
  7. 11.
    Månadsbokslut för mars 2010 för koncernfinansieringLS 1004-0359

    Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Månadsbokslut för mars 2010 för koncernfinansiering

  8. 12.
    Månadsbokslut för mars 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landstingLS 1004-0358Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  9. 13.
    Månadsbokslut för mars 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningenLS 1003-0202Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  10. 14.
  11. 15.
    Miljöredovisning år 2009 för Stockholms läns landstingLS 0911-0959Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Miljöredovisning 2009
    Förslag till beslut (V), (MP)
  12. 16.
    Uppföljning av det Skärgårdspolitiska programmetLS 1002-0189

    Landstingsrådsbedredningens skrivelse
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  13. 17.
    Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2009 Skydd mot oegentligheter – styrning och intern kontroll av externfinansierade projektLS 1002-0191

    Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsrevisorernas rapport 7/2009
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Förslag till beslut (S), (V)

  14. 18.
    Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2009 Granskning av landstingsstyrelsens samordnande upphandlingarLS 1002-0193Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsrevisorernas rapport 14/2009
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Förslag till beslut (S), (V)
  15. 19.
    Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 17/2009 Riskhantering i landstingets finansiella verksamhetLS 1002-0194Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsrevisorernas rapport 17/2009
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  16. 20.
    Yttrande över betänkandet Sverige för nyanlända - världen, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16)LS 1003-0263Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Sammanfattning
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  17. 21.
    Yttrande över promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) samt Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)LS 1003-0286

    Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Sammanfattning Ds 2010:9
    Sammanfattning SOU 2010:15
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Förslag till beslut (V), (MP)

     

  18. 22.

Hälso- och sjukvårdsroteln

  1. 23.
    Yttrande över slutbetänkandet Regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84)LS 1002-0120Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Sammanfattning
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
    S- och V-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsnämnden
    Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  2. 24.
  3. 25.
  4. 26.
    Övrigt
  5. 27.
    Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

  1. 28.
    Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2009 Landstingsstyrelsens hantering av omstruktureringsåtgärder åren 2006 - 2009LS 1002-0192Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsrevisorernas rapport
    S- och V-ledamöternas reservation i produktionsutskottet
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  2. 29.
  3. 30.
Senast uppdaterad:
2010-05-05
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

  1. 1.
    1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

  1. 5.
    Bidragsutredning 2009 – utredning om bidrag till ideella organisationer, pensionärsorganisationer och organisatio-ner som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms länLS 0901-0047

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberednings skrivelse
    Bidragsutredningen
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Underbilaga 1, SLL:s nuvarande arbetsprocess för bidragsfördelning till ideella organisationer
    Underbilaga 2,
    Riktlinjer

  2. 7.
  3. 8.
  4. 9.
  5. 10.
    Månadsbokslut för mars 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1004-0370

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Månadsbokslut för mars 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning

  6. 11.
    Månadsbokslut för mars 2010 för koncernfinansieringLS 1004-0359

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Månadsbokslut för mars 2010 för koncernfinansiering

  7. 12.
    Månadsbokslut för mars 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landstingLS 1004-0358

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Förslag till beslut (S), (V), (MP)
    Reservation (S), (V), (MP)

  8. 13.
    Månadsbokslut för mars 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningenLS 1003-0202

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  9. 14.
    Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2010LS 1004-0367

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
    Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  10. 15.
    Miljöredovisning år 2009 för Stockholms läns landstingLS 0911-0959

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Miljöredovisning 2009
    Förslag till beslut (V), (MP)
    Reservation (V), (MP)

  11. 16.
    Uppföljning av det Skärgårdspolitiska programmetLS 1002-0189

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsbedredningens skrivelse
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  12. 17.
    Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2009 Skydd mot oegentligheter – styrning och intern kontroll av externfinansierade projektLS 1002-0191

     

    Beslut enligt : Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsrevisorernas rapport 7/2009
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Förslag till beslut (S), (V)
    Reservation (S), (V). (MP) anslöt.

  13. 18.
    Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2009 Granskning av landstingsstyrelsens samordnande upphandlingarLS 1002-0193

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsrevisorernas rapport 14/2009
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Förslag till beslut (S), (V)
    Reservation (S), (V). (MP) anslöt.

  14. 19.
    Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 17/2009 Riskhantering i landstingets finansiella verksamhetLS 1002-0194

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsrevisorernas rapport 17/2009
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  15. 20.
    Yttrande över betänkandet Sverige för nyanlända - världen, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16)LS 1003-0263

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Sammanfattning
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  16. 21.
    Yttrande över promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) samt Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)LS 1003-0286

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Sammanfattning Ds 2010:9
    Sammanfattning SOU 2010:15
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Förslag till beslut (V), (MP)
    Reservation (V), (MP)

  17. 22.

Hälso- och sjukvårdsroteln

  1. 23.
    Yttrande över slutbetänkandet Regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84)LS 1002-0120

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Sammanfattning
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
    S- och V-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsnämnden, (MP) anslöt.
    Förslag till beslut (S), (V), (MP)
    Reservation (S), (V), (MP)

  2. 24.
  3. 25.
    Yttrande över betänkandet Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet LS 1003-0240

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Sammanfattning
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
    Yttrande till Kulturdepartementet
    Kulturnämndens yttrande
    Utdrag ur kulturnämndens protokoll
    Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
    Förslag till beslut (S)
    Reservation (S). (V) och (MP) anslöt.

  4. 26.
    Övrigt
  5. 27.
    Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

  1. 28.
    Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2009 Landstingsstyrelsens hantering av omstruktureringsåtgärder åren 2006 - 2009LS 1002-0192

     

    Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
    Landstingsrevisorernas rapport
    S- och V-ledamöternas reservation i produktionsutskottet
    Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  2. 29.
  3. 30.
Senast uppdaterad:
2010-05-05
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll och beslut