Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Samverkansråd med handikapporganisationerna den 2 september 2013


Dag:
Måndag den 2 september 2013
Tid:
10:00-12:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Inledning och presentationsrunda

 • 2.

  Justeringsmän

 • 3.

  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar

 • 4.

  Godkännande av dagordning samt övriga frågor

 • 5.

  Några aktuella forskningsfrågor

  Jan-Inge Henter, forsknings- och utbildningsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

 • 6.

  Kommande FoUU utmaningar för Stockholms läns landsting

  Jan Andersson, forskningsdirektör, SLL

 • 7.

  Information från andra samverkansråd

 • 8.

  Övriga frågor