Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Samverkansråd med handikapporganisationerna den 21 oktober 2013


Dag:
Måndag den 21 oktober 2013
Tid:
10:00-12:00
Plats:
HSO, S:t Göransgatan 82 A

Dagordning

 • 1.

  Lena Ringstedt hälsar välkommen till HSO

 • 2.

  Presentationsrunda

 • 3.

  Justeringsmän

 • 4.

  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar

 • 5.

  Godkännande av dagordning samt övriga frågor

 • 6.

  Akademiskt centrum för äldretandvård

  Kjell Bjerrehorn, övertandläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 7.

  Frågor från föregående möte

  Tillgänglighetsdatabas, En gemensam tillgänglighetspolicy, Förslag om seminarium kring förändringsprocesser i sjukvården

 • 8.

  Information från andra samverkansråd

 • 9.

  Programpunkter under hösten 2013 och våren 2014

 • 10.

  Övriga frågor