Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Samverkansråd med handikapporganisationerna den 23 september 2013


Dag:
Måndag den 23 september 2013
Tid:
10:00-12:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Inledning och presentationsrunda

 • 2.

  Justeringsmän

 • 3.

  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar

 • 4.

  Godkännande av dagordning samt övriga frågor

 • 5.

  Sammanhållen information, utveckling aktuella journalsystem, regional tjänsteplattform

  Eva Pilsäter, utvecklingsdirektör/CIO i SLSO samt SLL:s representant i SKL/CeHIS programstyrgrupp för vårdtjänster

  Nina Lundberg, strateg, avdelningen för e-hälsa och strategisk IT, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 6.

  Sommarsituationen

  Henrik Almkvist, chefläkare hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 7.

  Konceptprogram för vårdrum

  Per Karlsson, Locum

 • 8.

  Information från andra samverkansråd

 • 9.

  Övriga frågor