Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Samverkansråd med handikapporganisationerna den 25 november 2013


Dag:
Måndag den 25 november 2013
Tid:
10:00-12:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Presentationsrunda

 • 2.

  Justeringsmän

 • 3.

  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar

 • 4.

  Godkännande av dagordning samt övriga frågor

 • 5.

  Uppföljning av arbetet med Mer än bara trösklar

  Ulrika Gellerstedt, SLL Personal och utbildning, Mats Sternhag, projektledare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 6.

  Sammanträdestider 2014

 • 7.

  Information från andra samverkansråd

 • 8.

  Övriga frågor