Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 29 maj

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 29 maj

Dag:
Tisdag den 29 maj 2012
Tid:
15:30
Plats:
Landstingshuset, Skärgårdssalen
Förhinder meddelas till:

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller

Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

 

Förmöten:

Förmöte M-gruppen kl 14.45 i blå rummet

Förmöte alliansgruppen kl 15.00 i blå rummet

Förmöte S-gruppen kl 15.00 i röda rummet

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärendena) Förteckning 2012-05-08 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2012-04-05— 05-04
  utsänds

  b) Förteckning 2012-05-14 över planärenden m m som förvaltningen yttrat sig över med stöd av delegation
  utsänds

  c) Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2012-05-02 bidrag ur Miljöanslaget
  utsänds

  d) AM 2012:1 Villkor för forskning i Stockholmsregionen
      LS 1103-0513
      AM 2012:2 Ungas inträde på arbetsmarknaden
      LS 1103-0303
      Demografisk rapport 2012:4 Mödrarnas födelseländer
      LS 1102.0180
      tidigare utsänd

 3. 3.
  Motion 2011:28 från Raymond Wigg (MP) om minskad köttkonsumtion – minskad klimatpåverkanLS 1110-1333

  Tjänsteutlåtande 2012-03-29
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-04-18, och i Produktionsutskottet 2012-04-24
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
  MP reservation till förmån för sitt yrkande bifogas.
  Produktionsutskottet beslöt i enlighet med förvaltningens förslag.
  MP reservation till förmån för sitt yrkande bifogas.

 4. 4.
  Ansökan om verksamhetsbidrag till SIKO 2013-2015LS 1203-0523

  Tjänsteutlåtande 2012-04-23
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-05-15.

   

 5. 5.
  Bidrag för forskningsprojekt Exponering och hälsorisker förknippade med trafikrelaterade sotpartiklar i Stockholms länLS 1204-0558Tjänsteutlåtande 2012-04-25
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-05-15.

 6. 6.
  Ansökan ur landstingset miljöanslag för projektet Stockholm on the moveLS 1204-0548

  Tjänsteutlåtande 2012-04-26
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-05-15

   

 7. 7.
  Uppföljning av skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landstingLS 1006-0491

  Tjänsteutlåtande 2012-05-02

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-05-15

   

 8. 8.
  Uppdatering av Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalierLS 1107-1016

  Tjänsteutlåtande 2012-05-02

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-05-15.

   

 9. 9.
  Ansökan ur landstingets miljöanslag för projekt med temat hållbar utvecklingLS 1204-0539

  Tjänsteutlåtande 2012-04-26
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-05-15.

   

 10. 10.
  Miljöredovisning 2012 för Stockholms läns landsting – slutredovisning av Stockholms läns miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5LS 1109-1201

  Tjänsteutlåtande 2012-04-27
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-05-15.

   

 11. 11.
  Yttrande över ändring i översiktsplan för Sundbybergs stadLS 1203-0504Tjänsteutlåtande 2012-05-14
  utsänds
 12. 12.
  Yttrande över Handlingsplan Kreativa StockholmLS 1203-0445

  Tjänsteutlåtande 2012-05-09
  utsänds

   

 13. 13.
  Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012LS 1203-0491

  Tjänsteutlåtande 2012-05-14
  utsänds

   

 14. 14.
  Erbjudande att nominera ordförande respektive ersättare till ordförande (vice ordförande) i strukturfondspartnerskapet för det regionala och det nationella strukturfondsprogrammet i programområde StockholmLS 1204-0555

  Tjänsteutlåtande 2012-05-10
  utsänds

   

 15. 15.
  Muntlig informationa) Direktörens rapport
  b) Lägesrapport från arbetet med regional cykelstrategi,
  Bette Malmros
 16. 16.
  Övrigt

Charlotte Broberg

  Senast uppdaterad:
  2011-12-06
  Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
  Camilla Karlsson