Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 31 januari 2013


Dag:
Torsdag den 31 januari 2013
Tid:
15:00
Plats:
Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Charlotte Broberg
Ordförande tillväxt- och regionplaneringsutskottet

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Anmälningsärenden

  a) Förteckning över inkomna ärenden till Tillväxt, mijö och
  regionplanering under tiden 2012-11-09 – 2012-12-31
  utsänds

  b) Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2012-12-20 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  utsänds

  Särskilt uttalande (MP) i Miljö- och skärgårdsberedningen bifogas.

  c) Landstingsstyrelsens protokoll 2012-11-13, § 225. Yttrande över betänkandet Nystartzoner (SOU 2012:50)
  LS 1208-1109

  d) Landstingsdirektörens förordnande av Börje Wredén som sekreterare i Landstingsstyrelsens utskott för Tillväxt och regionplanering 2013

 • 3.

  Ansökan om bidrag ur miljöanslaget – Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

  LS 1210-1347

  Tjänsteutlåtande 2012-12-17

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2013-01-15
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 • 4.

  Översyn av riktlinjer för bidrag

  LS 1209-1229

  Tjänsteutlåtande 2012-12-19

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2013-01-15
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg att i riktlinjer för miljöanslaget tillföra ”eller av landstinget senast antagna miljöprogram” efter ”Miljöutmaning 2016”. Reservation (S) till förmån för yrkande bifogas, Reservation (MP) till förmån för yrkande bifogas

 • 5.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 7/2012 – Trafikplaneringen i landstinget

  LS 1212-1665

 • 6.

  Direktörens rapport

  Peter Haglund, TMR

 • 7.

  Landstingets verksamheter i ett tillväxtperspektiv

  Ylva Disheden, TMR

 • 8.

  Avrapportering av förstudie om urban utveckling

  Evert Kroes, TMR

 • 9.

  Övrigt