Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Patientnämndens sammanträde den 15 oktober 2013


Dag:
Tisdag den 15 oktober 2013
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Hornsgatan 15, Stockholm

Dagordning

  • 1.

    Fastställande av dagordning

  • 2.

    Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

  • 5.

    Redovisning av granskning internkontroll avseende intäktsrutiner

  • 6.

    Samordnat miljöledningssystem med flera förvaltningar

  • 7.

    Anmälan av inkomna ärenden under tiden 2013-08-17 - 2013-09-20

  • 8.

    Anmälan av avslutade ärenden under tiden 2013-08-17 - 2013-09-20

  • 9.

    Förvaltningschefen informerar