Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med Patientnämnden den 8 februari 2012

Sammanträde med Patientnämnden den 8 februari 2012

Dag:
Onsdag den 08 februari 2012
Tid:
15:00 - 17:00
Plats:
Hornsgatan 15, 6 tr

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordning
 2. 2.
  Utseende av justeringsmän och fastställande av justeringsdag
 3. 3.
  Protokoll fört vid sammanträde den 9 december 2011


  Protokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Redogörelse av patientnämndens verksamhet 2011 till SocialstyrelsenTjänsteutlåtande
 2. 5.
  Årsbokslut med förvaltningsberättelse
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 3. 6.
 4. 7.
 5. 8.
  Handlingsplan för nämnden 2012
  Tjänsteutlåtande med bilaga
 6. 9.
  Deltagande i ordförandekonferens
  Tjänsteutlåtande
 7. 10.
  Korrigering av sammanträdestider för nämnden 2012
  Tjänsteutlåtande med bilaga

Anmälningsärenden

 1. 11.
  Anmälan om svårigheter att få in yttranden från akutkliniken vid Karolinska universitetssjukhus

  Anmälan med bilaga

 2. 12.
  Anmälan om misshandlad stödperson
  Anmälan
 3. 13.
  Patientnämndens patientsäkerhetsarbete - patientsäkerhetsblankett
  Anmälan med bilaga
 4. 14.
  Anmälan om inkomna ärenden under tiden 2011-11-21--2012-01-13
  Anmmälan med bilaga
 5. 15.
  Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2011-11-21--2012-01-13
  Anmälan med bilaga
Senast uppdaterad:
2012-03-02
Ansvarig redaktör: Louise Skantze
Kontakta redaktionen


Protokoll

Sammanträde den 8 februari 2012