Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiet

Landstingsfullmäktige väljer revisorer för landstingsstyrelsen, nämnder, andra styrelser och bolag. Revisorerna ska granska att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande.
Läs mer om revisorskollegiet på sll.se


Sammanträden per år

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Revisorskollegiets sammanträde 18 december 2007

Hantverkargatan 25 B, Kollegierummet

Revisorskollegiets sammanträde den 13 november 2007

Kollegierummet, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde den 16 oktober 2007

Kollegierummet, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde den 12 september 2007

Hantverkargatan 25 B, Kollegierummet

Revisorskollegiets sammanträde den 14 augusti 2007

Hantverkargatan 25 B, Kollegierummeet

Revisorskollegiets sammanträde den 22 maj 2007

Kollegierummet, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde den 14 februari 2007

Landstingsrevisorerna, Kollegierummet, Hantverkargatan 25 B