Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiet

Landstingsfullmäktige väljer revisorer för landstingsstyrelsen, nämnder, andra styrelser och bolag. Revisorerna ska granska att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande.
Läs mer om revisorskollegiet på sll.se


Sammanträden per år

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Revisorskollegiets sammanträde 15 december 2009

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 15 september 2009

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25B

Revisorskollegiets sammanträde 11 augusti 2009

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25B

Revisorskollegiets sammantäde 19 maj 2009

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 14 april 2009

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25B

Revisorskollegiets sammanträde 13 mars 2009

Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 11 februari 2009

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25B