Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiet

Landstingsfullmäktige väljer revisorer för landstingsstyrelsen, nämnder, andra styrelser och bolag. Revisorerna ska granska att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande.
Läs mer om revisorskollegiet på sll.se


Sammanträden per år

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Revisorskollegiets sammanträde 15 december 2010

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 19 oktober 2010

Revisionskontoret, Hantverkargatan 45

Revisorskollegiets sammanträde 10 augusti 2010

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 1 juni 2010

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 28 april 2010

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 23 februari 2010

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 5 februari 2010

Långholmens konferens