Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiet

Landstingsfullmäktige väljer revisorer för landstingsstyrelsen, nämnder, andra styrelser och bolag. Revisorerna ska granska att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande.
Läs mer om revisorskollegiet på sll.se


Sammanträden per år

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Revisorskollegiets sammanträde 13 december 2011

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 10 augusti 2011

Revisionskontoret Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 2011-04-26

Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 28 mars 2011

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 23 februari 2011

Revisionskontoret, Hantverkargatran 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 11 februari 2011

Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 12 januari 2011

Landstingsrevisorerna, Hantverkargatan 25 B