Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiet

Landstingsfullmäktige väljer revisorer för landstingsstyrelsen, nämnder, andra styrelser och bolag. Revisorerna ska granska att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande.
Läs mer om revisorskollegiet på sll.se


Sammanträden per år

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Revisorskollegiets sammanträde 11 november 2008

Kollegierummet, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 16 september 2008

Kollegierummet, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 12 augusti 2008

Kollegierummet, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 20 maj 2008

Revisionskontoret, Kollegierummet, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammantaräde 15 april 2008

Revisionskontoret, Kollegierummet, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammanträde 13 mars 2008

Kollegierummet, Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Revisorskollegiets sammantäde 13 februari 2008

Kollegierummet, Revisionskontoret, Hantverkargatan 25B

Revisorskollegiets sammanträde 18 december 2007

Hantverkargatan 25 B, Kollegierummet

Sidor