Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i beredningen för sjötrafik den 5 november 2013


Dag:
Tisdag den 5 november 2013
Tid:
16:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Förslag till godkännande av hantering av Skärgårdstrafik under interimsperioden

  TN 2013-0631

 • 2.

  Ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB

  TN 1211-0226

 • 3.

  Tillåta färdtjänstkort som giltig biljett för Waxholmsbolaget

  TN 2013-0632

 • 4.

  Medtagande av cykel utan särskild avgift på Waxholmsbolagets fartyg

  TN 2013-0633

 • 5.

  Djurgårdsfärjan till Fotografiska - erfarenheter från perioder med provtrafik

  TN 1206-0141

 • 6.

  Redovisning av hamntrafikavtalet

 • 7.

  Principdiskussion om 50% rabatt i skärgårdstrafiken

 • 8.

  Övriga frågor

 • 9.

  Yttrande över motion 2013:5 av (MP) om förbättrad infrastruktur för kollektivtrafiken i skärgården

  TN 2013-0181