Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde 8 mars

Trafiknämndens sammanträde 8 mars

Dag:
Tisdag den 08 mars 2011
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
Mötesrum: T-centralen, SL Lindhagensgatan 100

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden
Övrigt

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av föredragningslista
 2. 2.
  Vd-information

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till budget 2012 för AB SL inklusive färdtjänstverksamheten

  Budgetunderlag 2012  del 1
  Budgetunderlag 2012  del 2
  Budgetunderlag 2012  del 3
  Budgetunderlag 2012  del 4

   

 2. 4.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling konsultavtalAnskaffningsbeslut avs konsultramavtal
 3. 5.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling av Godsterminalsverksamhet vid Stavsnäs vinterhamnUpphandling Godsterminal Stavsnäs underskrivet
 4. 6.
  Anskaffningsbeslut avseende upphandling, reinvestering M/S VärtanAnskaffningsbeslut reinvestering M S Västan
 5. 7.
  Anskaffningsbeslut avseende installation av skjutdörrsspärrar för att ersätta vändkorsspärrarGenomförandebeslut installation skjutdörrsspärrar
 6. 8.
  Utvärdering av försök med SL-kortens giltighet för båttrafik, pilotprojekt SjövägenUtvärdering försök SL-kort båtrafik
 7. 9.
  Trafikförsörjningsplan 2011 för SL och WÅABTrafikförsörjningsplan 2011 SL WÅAB
 8. 10.
  Bolagsstyrningsrapport 2010 för AB SLBolagsstyrningsrapport 2010 AB SL
 9. 11.

Informationsärenden

 1. 12.
  Förändringar i pendeltågstrafiken T12
 2. 13.
  Punktlighetsrapport från trafiken januari 2011
 3. 14.
  Arbetsplan, planerade ärenden till trafiknämnden/styrelsen
 4. 15.
  Beslut enligt styrelsens delegation
 5. 16.
  Postlistan
 6. 17.
  Föregående protokoll

Övrigt

 1. 18.
  Övriga frågor
 2. 19.
  Nästa möte
Senast uppdaterad:
2011-02-01
Ansvarig redaktör: Ingela Svanberg
Kontakta redaktionen


Protokoll