Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 25 oktober 2016

 

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dag:
Tisdag den 25 oktober 2016
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Föredragningslista

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 5.

  Förslag till slutlig budget 2017 för trafikförvaltningen, SL-koncernen, färdtjänstverksamheten och WÅAB

  TN 2015-1443

 • 6.

  Beslut om inledande av upphandling som avser kollektiv sjötrafik

  TN 2016-1240

  Ärendet utgår från föredragningslistan.

 • 7.

  Inriktningsbeslut som avser Bytespunkt Södertälje C

  TN 2015-1048

 • 8.

  Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

  TN 2016-0935

 • 9.

  Yttrande över motion 2016:14 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att utnyttja Stockholms vatten bättre för överfart och förstärkt kollektivtrafik

  TN 2016-0508

 • 10.

  Yttrande över motion 2016:15 av Pia Ortiz Venegas (V) om införande av hjärtsäkra zoner i kollektivtrafiken

  TN 2016-0510

 • 11.

  Yttrande över motion 2016:23 av Anna Sehlin m.fl. (V) om att låta asylsökande med LMA-kort resa med SL-trafiken avgiftsfritt under lågtrafik

  TN 2016-0744

 • 12.

  Svar på skrivelse från S, V och MP angående TRSM Group 1 AB och skärgårdstrafiken

  TN 2016-0990

  Ärendet utgår från föredragningslistan.

 • 13.

  Svar på skrivelse från S, V och MP angående stolpförsöket på tvärbanan

  TN 2016-0989

 • 14.

  Förslag till sammanträdestider för trafiknämnden 2017

  TN 2016-0121

Informationsärenden

 • 15.

  Månadsrapport september 2016

  TN 2015-1526

 • 16.

  Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem

  SL 2016-0239

 • 17.

  Trafikförändringar T17

  SL 2015-1135

Anmälningsärenden

 • 18.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2016-0121

 • 19.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 20.

  Övriga frågor

 • 21.

  Nästa sammanträde