Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 14 april 2016


Dag:
Torsdag den 14 april 2016
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 2016-02-18

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2015, Den psykiatriska vården för unga vuxna med psykisk ohälsa i SLL

  HSN 2016-0370

 • 5.

  Medel till implementering av åtgärder enligt Stockholms läns folkhälsopolicy 2016

  HSN 2016-0835

Informationsärenden

 • 6.

  Riskbruk - nya enheter och metoder

 • 7.

  Beroendevårdens utveckling – ökad samsjuklighet och nya behandlingsperspektiv

 • 8.

  Att minska antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning

 • 9.

  Strategi för halverad rökning fram till år 2025

 • 10.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor