Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 17 november 2016


Dag:
Torsdag den 17 november 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 2016-10-20

Beslutsärenden

 • 4.

  Sammanträdestider för Programberedningen för folkhälsa och psykiatri 2017

  HSN 1501-0014

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting

  HSN 1411-1571

 • 6.

  Bidrag till ideella organisationer 2017

  HSN 2016-3485

 • 7.

  Upphandling av ätstörningsvård

  HSN 2016-4431

 • 8.

  Yttrande över motion 2016: 25 av Håkan Jörnehed (V) om införande av PrEP i Stockholms läns landsting

  HSN 2016-2854

 • 9.

  Yttrande över motion 2016:6 av Anders Nilsson (MP) m.fl. om stödlinje för personer med narkotikaproblem och deras anhöriga

  HSN 2016-0714

 • 10.

  Yttrande över motion 2016:20 av Tara Twana (S) om åtgärder för att motverka våld mot hemlösa missbrukande kvinnor

  HSN 2016-2856

 • 11.

  Yttrande över motion 2016:4 av Karin Michal (MP) m.fl. om att göra det lättare att jämföra psykiatriska mottagningar – för en meningsfull valfrihet

  HSN 2016-0702

Informationsärenden

 • 12.

  Suicidprevention

 • 13.

  Uppföljning psykiatri

 • 14.

  Värdebaserad vård

 • 15.

  Förvaltningen informerar

 • 16.

  Övriga frågor