Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 13 oktober 2014


Dag:
Måndag den 13 oktober 2014
Tid:
10:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen för 2015

 • 6.

  Yttrande över motion 2013:15 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att tillsätta en kriskommission för tryggare akutsjukvård

 • 7.

  Yttrande över motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården

 • 8.

  Yttrande över motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

 • 9.

  Yttrande över motion 2014:7 av Helene Öberg m.fl. (MP) om akutmottagning för våldtagna män

Informationsärenden

 • 10.

  Analys av förändrade vårdvolymer inom akutsjukvården

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor