Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 30 januari 2014


Dag:
Torsdag den 30 januari 2014
Tid:
14:30
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Beslutsärenden

 • 5.

  Handlingsplan 2014

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Förslag om Stockholms läns landstings deltagande i nationell samordnad upphandling av luftburen ambulanssjukvård med flygplan

 • 7.

  Kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm - Gotland

Informationsärenden

 • 8.

  Övriga frågor

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Vårens studiebesök