Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 9 juni 2014


Dag:
Måndag den 9 juni 2014
Tid:
10:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Bildandet av ett regionalt centrum för cancerrehabilitering

 • 6.

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av ambulanshelikoptertjänst i Stockholms län. SEKRETESS

Informationsärenden

 • 7.

  Revidering av den nuvarande avtalsmodellen för akutsjukhusen samt information om det fortsatta arbetet

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor