Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 16 maj 2016


Dag:
Måndag den 16 maj 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 2016-04-11

 • 4.

  Framtidsspaning – Göran Stiernstedt

Beredningsärenden inför hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

  HSN 2016-0098

 • 6.

  Upphandling av psykosocial habilitering

  HSN 2016-0614

 • 7.

  Förlängning av avtal med Hjälpmedel Stockholm, SLSO gällande hjälpmedelscentralsverksamhet för rörelsehjälpmedel mm för södra länsdelen i Stockholms län

  HSN 1310-1138

 • 8.

  Förlängning av avtal med Sodexo AB gällande hjälpmedelscentralsverksamhet för rörelsehjälpmedel mm i norra länsdelen i Stockholms län

  HSN 1307-0771

 • 9.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger, SEKRETESS

  HSN 2016-1788

Informationsärenden

 • 10.

  Information om yttrandet över Effektiv vård (SOU 2016:2), slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 13.

  Övriga frågor