Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 15 februari 2016


Dag:
Måndag den 15 februari 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Framtidsspaning

 • 4.

  Förvaltningen informerar

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av syncentral i Stockholms län - SEKRETESS

  HSN 1505-0688

 • 6.

  Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

  HSN 2016-0075

 • 7.

  Yttrande över remissen - Reformerade stöd till barn och vuxna funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

  HSN 1511-1396

 • 8.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 4/2015 - Avancerad sjukvård i hemmet - bedrivs vården på lika villkor?

  HSN 1511-1382

Informationsärenden

 • 9.

  Jornaler på nätet

 • 10.

  Rehab koordinatorerna

 • 11.

  Presentation av hälso- och sjukvårdsdirektören

 • 12.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 13.

  Övriga frågor