Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 2 mars 2015


Dag:
Måndag den 2 mars 2015
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Presentation

 • 3.

  Val av justerare

 • 4.

  Godkännande av dagordning

 • 5.

  Studiebesök under mandatperioden

Beslutsärenden

 • 6.

  Sammantädestider för Programberedningen äldre och multisjuka

  HSN 1501-0014

Berdningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 7.

  Avtal med Habilitering & Hälsa 2015-2017

  HSN 1405-0662

 • 8.

  Uppdrag att upphandla hörapparater samt att ta fram ett förfrågningsunderlag gällande upphandlingen

  HSN 1412-1628

 • 9.

  Förlängning av avtal gällande geriatrisk vård inom SLSO och landstingsägda bolag

  HSN 1212-1509, HSN 1212-1507, HSN 1212-1508, HSN 1302-0145 och HSN 1302-0161

 • 10.

  Avtal med Stockholm Syncentral, Stockholms läns sjukvårdsområde 2015

  HSN 1411-1438

 • 11.

  Yttrande över motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V)

  HSN 1408-1123

 • 12.

  Förslag att upphandla specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus enligt lagen om valfrihetssystem

  HSN 1501-1105

Informationsärenden

 • 13.

  Osteoporos

 • 14.

  Geriatrik för äldre

 • 15.

  Förvaltningen informerar

 • 16.

  Övriga frågor

  - Sekretess